Lillohøyden 2 – HMS

Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten
 1. Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere.
 2. Hvis sikringselementene er unormalt varme – kontakt en autorisert elektroinstallatør.
 3. Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? For eksempel kaffetrakter, brødrister, hårføner etc.
 4. Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie.
 5. Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det?
 6. Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter (slappe «fjærer»), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. Ved feil kontakt autorisert elektro-installatør.
 7. Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket? Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen.
 8. Har du testet komfyrvakten?
 9. Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på over 200o C!
 10. Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (F.eks. varmeovner).
 11. Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning som fast installasjon kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter.
 12. Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren.
 13. Vasker du filteret i kjøkkenvifta, eks i oppvaskmaskinen hvis du kan gjøre det?

NB: listen er ikke uttømmende

Kanskje du også liker…