Lillohøyden 2 – Megler info

Lillohøyden 2 – Megler info

Ordensregler og vedtekter:
https://lillohoyden.no/archives/440

For Garasjesameiet se egen side med Megler info se her: https://lillohoyden.no/archives/1090

Status Fernanda Nissens gate 2 a og b – Bygg 2

Vi i Styret i bygg 2 har gjort en grundig gjennomgang av bygget med hensyn på brannteknisk sikkerhet og bygningstekniske forhold o.l. Det er avdekket flere forhold som vi antar er grunnlag for å reklamere på. Styret har reklamert til Selvaag bolig på disse forholdene og dette er en tvistesak.

Bygget er nytt og det er 5 års reklamasjonsfrist, og det er viktig å reklamere på avvikende forhold innen fristene. Per idag (august 2019) er ingen forhold avklart med hensyn til reklamasjoner og tvister. Selv med godt dokumenterte rapporter. Flere av de mest alvorlig sakene er sendt videre i prosessvarsel til Selvaag bolig via Oslo advokat kontor.

Listen over saker som er reklamert ligger (link) vedlagt, og er også vedlagt i årsmøtet for 2019. Link til oversikt over årsmøter for bygg 2. https://lillohoyden.no/archives/278

Ferdigattest

Bygg 2 har ikke ferdigattest. Ifølge Plan og bygg skal dette utstedes i september 2019.

Husleie

Husleia ble økt med 5 % i jun 2019 dette pga. økte strømkostnader og økte kostnader fra Canal digital. I tillegg har det påløper kostnader ved bruk av fagkompetanse.

Tingretten

Saker sendt til Tingretten er:

Banking i rør. Automatiske åpnere på dørene. Matos i gangene. Komfyrvakta.
Brannvernrapport 1 og 2. Teknisk byggkontroll rapportene. Manglende radonmatte. Listen er ikke uttømmende.

Boligtvistnemnda

Lillohøyden 2 har meldt flere saker til Boligtvistnemnda for å få en reell vurdering på reklamasjonssakene. Disse er i sin helhet avvist av Boligtvistnemnda pga. kompleksitet.

Skjeggkre sameie saken

Lillohøyden bygg 2 har avdekket skjeggkre på Teknisk rom i 9. etg. og bodområdet. Det er gjort en stor kartlegging i alle leilighetene etter Mycoteams anbefalinger, dette for å avdekke omfanget og spredning. Det er ca 60-70% av leilighetene som har rapportert funn av skjeggkre. Styret følger Mycoteams anbefalinger i denne saken. Det er sendt prosessvarsel til Selvaag bolig via Oslo advokatkontror ang. byggefukt og skjeggkre. Utfallet av saken er uavklart. Mycoteam sine rapporter ligger her. Saken er under utvikling, så ta ta kontakt med styret for info.

Styret har en plikt til å håndtere skjeggkre invasjonen, da denne har startet på teknisk rom og spredt seg til leilighetene og bodene. Her er vi i kontakt med Mycoteam for å gjøre tiltak, for å hindre spredning. Link til rapporter fra Mycoteam. Rapport nr 1, 2, 3, 4.

Hver og en følger opp sine egen reklamasjoner i sin egen leilighet.

Linker til saker som er sendt til Plan og bygg:

Nedenfor er det linker til Plan og bygg sine sider, der man selv kan lese om sakene styret har sendt inn.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=all&caseno=201106748&Dateparam=12/10/2018&sti=

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=all&caseno=201106765&Dateparam=12/10/2018&sti=

FDV for bygg 2

FDV for Lillohøyden 2 er tilgjengelig på nettsidene våres via Dropbox:
Styret kommenterer at denne er mangelfull og det er en av sakene meldt Plan og bygg og reklamert på.

Forbehold om endringer, og hvis du ønsker siste status ta kontakt med styret.