Garasjesameiet – Meglerinfo – under arbeid

Kontaktinfo: Anne Mette Haga, mobil 91655037

Ordensregler og vedtekter:
https://lillohoyden.no/archives/440S

Styret i Garasjesameiet arbeider med flere reklamasjonssaker overfor Selvaag Bolig. Vi vurderer om vi skal benytte bistand fra advokat i noen av sakene. I tillegg er styret involvert i en tvistesak. Vennligst ta kontakt med styret på lillohgarasje@gmail.com for å få oversikt over sakene

Minner om disse paragrafene i vedtektene for garasjen:

Ordensregler og vedtekter for Lillohøyden

L