Spørsmål ang. innglassing av balkonger Lillohøyden 2

Det har vært noen spørsmål ang. innglassing av balkonger mot Kristoffer Aamotsgate.

Her er litt info fra styret:

Hvilke balkonger som er innglasset står i prospektet. De som har to balkonger mot vei, har fått den ene innglasset grunnet støykrav.

Innglassing av balkong vil bli fasadeendring og det må søkes via plan og bygg og styret.

Styret stiller seg positive til en søknad om innglassing, men dette må være en flertallsbestemmelse fra alle balkongeierne på siden, og bekostes i sin helhet av eierne som ønsker innglasset balkong.

Saken kan jo også diskuteres på første sameiemøtet i april.

Hilsen
Styret

Kanskje du også liker…