Årsmøter/protokoller Lillohøyden 2

Link til Ordensregler og vedtekter

Link til Garasjesameiet årsmøter

Ekstra årsmøte 26. juni kl 2000 i garasjen U2

Innkalling sendt på mail.

Agenda:
Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Godkjenning av de stemmeberettigede
  4. Valg av referent og en seksjonseier som protokollvitne
  5. Godkjenning av møteinnkallingen
  6. Godkjenning av sakslisten

Sakslisten:Valg av styreleder: 

  1. Innmeldte kandidater fra bygg 2. Ber om at disse presenterer seg selv for valg. Hvis ingen melder seg faller dette punktet bort. 
  2. Styret leier inn ny styreleder via tilbud på nettet. Dette vil ha en kostnad, og starter ca på 200 000,-
  3. Tidligere styreleder blir leid inn som midlertidig styreleder på timesbasis inntil videre.

2019 årsmøte bygg 2

Klikk for Innkalling årsmøte og årsmelding

Registreringsskjema

2018 Ekstraordinært årsmøte Bygg 2 – 2.mai

Protokoll ekstraordinært sameiemøte garasjen Lillohøyden 2 mai2018

Ekstraordinært sameiemøte 2.mai 2018

2018 Årsmøtet Bygg 2

1256 Lillohøyden 2 sameie protokoll årsmøte 10.4.18 DJN 2018013728 ( 472221 )

Lillohoyden sameie ordensregler 2018

Årsmøtet for 2018 blir 10. april kl 1945 på Fernanda skole.

Innkalling årsmøte 2018 final

7334 Lillohøyden 2 Sameie revisors beretning

Lillohoyden sameie ordensregler 2018

Reg blankett Lillo 2

2017 Årsmøtet

Sameiemøtet 21 mars 2017 BI kl 1800

Protokoll lillo2sameiem21mars17pdf

7334 Lillohoyden 2 Sameie årsberetning med regnskap 2017 final

2016 Årsmøtet

Protokoll: Protokoll sameiemøtet bygg 2 2016

Innkalling: 7334 Lillohoyden 2 Sameie aarsberetning med regnskap 2016final

Klikk for Husordensregler

Vedtekter: 7334 Lillohøyden 2 Sameie Vedtekter

E-postadresse: lillohoyden2styret@gmail.comp

Torsdag 14. april 2016

7334 Lillohøyden 2 Sameie innkalling eks.ord sameiermøte 08.10.147334 7334 Lillohøyden 2 Sameie protokoll eks.ord sameiermøte 08.10.2014

2015 Årsmøtet

7334 Lillohøyden 2 Sameie protokoll sameiermøte 14.4.2015

Lillohoyden2husordensregler

Kanskje du også liker…