Årsmøter Protokoller – Lillohøyden Garasjesameiet

Ordensregler og vedtekter
2019 Protokoll årsmøte garasjen

Klikk for Innkalling årsmøte og årsberetning

2018 Ekstraordinært garasjesameiemøte 2.mai

https://lillohoyden.no/wp-content/uploads/2016/03/Protokoll-ekstraordinært-sameiemøte-Lillohøyden-2-mai2018.pdf

2018 Årsmøtet Protokoll Garasjen

1258 Lillohøyden garasjesameie protokoll sameiermøte 10.4.18 DJN 2018013567 ( 472059 )

Lillohoyden utenomhus og garasje ordensregler 2018 april


Ordinært årsmøte i garasjesameiet – tirsdag 10. april 2018 kl 1800 på Fernanda nissens skole.
Innkalling årsmøtet garasjen 2018

Revisors beretning 7337 Lillohøyden Garasje

Lillohoyden utenomhus og garasje ordensregler 2018 april
Reg blankett Garasje
Revisors beretning 7337 Lillohøyden Garasje

Årsmøte garasjen 2017


Protokoll og info  Lillohøyden – årsmøte 220317 Garasjesameie

Protokoll fra ordinært årsmøte Lillohøyden Garasjesameie 2016

22 mars 2017 – Fernanda Nissens skole

Lillohøyden Garasjesameie_vedlegg regnskap og budsjett pr avdeling

Lillohøyden Garasjesameie Risiko analyse el-lading i U1

Lillohøyden 4 sameie reklamasjon på overvannskum (1)

7337 Årsberetning og årsregnskap 2016 Lillohøyden Garasjesameie

2016 Årsmøte garasjen

Gjennomført 25. april 2016

7337 AVDELINGSREGNSKAP REV 25.04.2016 (1)

7337 Lillohøyden Garasje _ årsregnskap 2015 med revisorsberetning (1)

7337 Lillohøyden Garasjesameie protokoll 25 04 2016

Garasjemøte blir avholdt: 22. mars kl 1700 på Fernanda Nissens skole

2015 Årsmøtet garasjen

 7337 Lillohøyden Garasjesameie protokoll 14.04.2015

Referat fra Ekstraordinært garasjesameiemøte:
Innkalling_referat til ekstraordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie 4.nov2015

Innkalling:
Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie
Kl 1900
Sted: BI Nydalen

Kanskje du også liker…