El-billadere i garasjen Lillohøyden

El-uttak i garasjen

 1. De fleste p-plassene i garasjen har mulighet til å etablere el-billader.
 2. Forutsetningen for å kunne etablere el-billader, er at p-plassen ligger mot vegg, eller ved en søyle, slik at det er mulig å plassere laderen.
 3. Pga. brannsikkerhet er det ikke mulig å etablere el-billader på p-plassene langs ventilasjonsaggregatet eller hovedrørføringer fra ventilasjonsaggregatet i U1. Dersom du er usikker på om det er tillatt å etablere el-billader på din p-plass kan du kontakte styret i garasjesameiet på Lillohgarasje@gmail.com
 4. Alle ladepunkter må etableres med laststyring.
 5. Ved etablering på plasser uten strømuttak vil det bli belastet en tilknytningsavgift til anlegget på kr 4.500. I tillegg kommer andel av kostnad for laststyring på kr 2.000 i henhold til beslutning på årsmøtet 2018. Dersom du etablerer el-billader i U1, tilkommer en ytterligere kostnad på kr 500 for kjerneboring. Tilknytningsavgiften skal dekke kostnader for arbeid som er utført for å kunne trekke strøm til el-billadere fra U2 til U1. Disse engangsavgiftene vil bli fakturert ved første avregning etter tilkoblingen.
 6. Kursen leveres i utgangspunktet med 16A, men dersom mange nok bestiller ladepunkt og vi som følge av dette når maks kapasitet, vil laststyringen redusere kapasiteten til det enkelte ladepunktet til mindre enn 16A.
 7. Ørnulf Wiig Installasjon AS har levert alt det elektriske i garasjen og er derfor også valgt til å installere alle el-billadere. Det er ikke tillatt å bestille el-billader av andre leverandører enn Ørnulf Wiig.
 8. Det tillates ikke etablering av ladepunkt med sterkere effekt enn standard stikkontakt, jf. § 9 i sameiets ordensregler. Dette innebærer maks 16A.
 9. Eks. på komplett leveranse med Saltoboks med kursautomat, seriemåler og kabelopplegg inntil 15 meter koster ca kr. 15 000 eks mva. Dersom det er behov for lengre kabelføring enn 15, koster dette ca kr 200,- per meter + mva. Merk: prisene er ca priser og kan justeres.
 10. Alle el-billadere har egen måler som blir avlest en/to ganger pr år og fakturert til eier. Ved flytting må du selv lese av måleren og avregne dette med ny eier.
 11. Faktura for installasjon av el-billaderen vil bli fakturert direkte fra Ørnulf Wiig.

Dersom dere ønsker å etablere ladepunkt i henhold til disse forutsetningene, sender dere en e-post til Erik Bergli i Ørnulf Wiig. E-post: elbil@wiig.no, med kopi til lillohgarasje@gmail.com

Det forutsetter at man har lest og akseptert disse reglene.

EN gang i uka skal elbilladeren inspiseres for å avdekke feil. Eier er ansvarlig for dette. 

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#krav-til-periodisk-sjekk-av-ladesystem-i-borettslagsameier

 

7337 Lillohøyden Garasjesameie husordenregler

Kanskje du også liker…