Branninstruks – HMS – gassbeholdere

Branninstruks og oppbevaring av gassbeholdere

Branninstruks for: Sameiet Lillohøyden – Fernanda Nissens gate 2, 4, 6, 0484 Oslo

VED BRANN ring TLF: 110
1. VARSLE
2. EVAKUERE
3. SLOKKE

Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Hver leilighet er en branncelle så opphold deg i leiligheten til du får beskjed om evakuering.

Barn og eldre/uføre hjelpes ut. Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og dører til trappehuset/heis holdes lukket for å hindre spredning. Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!

Gjør deg kjent med:
– rømningsveier og nødutganger
– hvor slokkeutstyr er plassert

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. Det skal ikke stå gjenstander i korridorene.

Hus 4
I Hus 4 har vi to trappe nedløp, dersom den ene trappe nedløpet ikke kan brukes er det andre trappe nedløpet som skal brukes som rømningsvei. Dersom strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappe nedløp.

Hus 2
Hus 2 har ett trappenedløp med luftsjakter som starter ved brannalarm og røykutvikling. Dersom strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappe nedløp.

Hus 6
I Hus 6 har vi to trappe nedløp, dersom den ene trappe nedløpet ikke kan brukes er det andre trappe nedløpet som skal brukes som rømningsvei. Dersom strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappe nedløp.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes i din leilighet.

Oppmøteplass ved evakuering:
I garasjeanlegget på andre siden av Kristoffer Amotsgate (v/Nydalens postkontor).

Vis brannvett

HMS – gassbeholdere

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i boden eller under bakkenivå. Gassen er tyngre enn luft. Vis gass lekker ut under bakkenivå eller i bod uten skikkelig lufting, vil gassen samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.
Har du en gassbeholder må du oppbevare denne ute på terassen. Bor du på bakkenivå må du oppbevare den ute i et låsbart skap med lufting.
DET ER IKKE TILLATT Å OPPBEVARE GASSBEHOLDERE I BODENE.
Spraybokser som inneholder gass som drivmiddel (aerosolbeholdere) og spraybokser med brannfarlig innhold bør oppbevares på samme måte som andre gassbeholder.

 

Kanskje du også liker…