FDV balansert ventilasjon

Ang. ventilasjon

Det er viktig at det er vifter på kjøkkenet som er tilpasset balansert ventilasjon. DVS. at skal du bytte vifte må du sjekke ut dette. Hvis du installerer en vifte som ikke er tilpasset, vil anlegget bli ubalansert og vi mister garantien på løsningen.

FDV vedlagt

Ventilasjon – Brukerveiledning leiligheter

Styret