Kategoriarkiv: Garasjesameiet

Info ang. utenomhus

Borttauing

Det er ikke lov å parkere utenfor oppmerkede plasser i garasjen på Lillohøyden. Hvis biler står på plasser de ikke har lov til så blir disse borttauet. Ta kontakt med bilberging.

https://rfcbilberging.no/

Dette er ihenhold til ordensregler

Se ordensregler for garasjen:

https://lillohoyden.no/archives/440

Kontakt info: https://lillohoyden.no/garasjelaget/nyheter-fra-garasjelaget

Skiltgjennkjenning – parkID Access garasjeport

Lillohøyden får nytt system for åpning av garasjeporten.

Dette er skiltgjenkjenning for innkjøring til garasjen på Lillohøyden 2-4-6

For å registrere deg i systemet parkID må du sende mail til styret og få en egen link til appen. NB: dette er en egen link og bare tilgjengelig for registrering i kort tid. Send mail til styret.

Du må registrere deg som bruker i systemet/appen. Bare eiere av p-plass på Lillohøyden kan registrere seg i appen. Du kan legge inn flere kjøretøy i appen.

NB: om du har flere p-plasser så behøver du ikke registrere deg flere ganger.  lillohgarasje@gmail.com

Hvis du bytter telefon, behøver du ikke ny link, bare last ned appen og logg på.

NB: Du kan åpne porten med appen også.

Inne i appen under avtaler står det se bilde til høyre, 1-180- dette er ikke representativt med hensyn til nr på p-plassen. Dette er antall plasser vi har betalt for siden, flere eier flere plasser.

Man kan fortsatt åpne porten med den runde brikken, men fjernkontrollen vil slutte å fungere.

Gamle fjernkontroller kan du putte i postkassa til styret, så vil vi avhende disse.

Riktig kontakt info i systemet

Du må være registrert med email i vårt system hos USBL.

Oppdatering info USBL – godkjenning av bruk av mail

Hilsen

Styret

lillohgarasje@gmail.com

Oppdatering info USBL – godkjenning av bruk av mail

Du må selv sørge for at riktig email er registrert i systemet.

NB: Det an være lurt å bruke en annen epost enn jobb mail (når folk bytter jobb glemmer de å endre denne). Hvis du har feil mail inne, så sendt mail til styret.

Vi har USBL som forretningsfører og ihenhold til de nye personvernreglene ønsker vi at alle tar et aktivt standpunkt til følgende.

Pålogging DIN SIDE hos USBL

Første gangs innlogging: https://usbl.portal.bbl.no/Account/RequestVerificationCode

Allerede innlogget: https://usbl.portal.bbl.no/Account/Logon

Inne i portalen klikker du på ikonet «mannen» i høyre hjørne. Velg innstillinger.

Skjermbilde

Under valget «Alternativer»

Her godkjenner du:

Elektronisk kommunikasjon
Andelseieren samtykker med dette i at meldinger, varsel og annen informasjon eller dokumenter fra borettslaget, representert ved styret eller forretningsfører, kan gis elektronisk.

Skjermbilde1

Email kan du endre under «Kontaktinformasjon»

Hilsen

Styret

Bestille/slette nøkler, nøkkelbrikker, garasjeåpner, ringetablå

Alle brikker blir fakturert av USBL ved kjøp. Husk å oppgi epost adresse for tilsending av faktura.

Nøkler
Skal du ha ekstra nøkkel til leilighet må du selv få kopiert nøkkel hos en låsesmed. Vi bruker ikke system og nøkkel kan fritt kopieres.

Ringetablå
 Endring av navn send mail til ditt styre.
 lillohoyden2styret@gmail.com
 Lillohoyden4styret@gmail.com
 Lillohoyden6@gmail.com
  • Hvis du vet seksjonsnummeret (eks 025) dit du skal, kan du bruke en hurtigkode på ringetablået direkte for å ringe på. 025 +»ok»

Heisnøkkelen (for å holde heisdøren oppe i forbindelse med flytting):
Vi ønsker ikke at nøkkelen til heisdøra skal knekke eller komme på avveie, og vil derfor ha kontroll på disse.

Nøkkelen skal kun brukes for å holde dørene åpne ved inn- og ut lasting av heis. Dvs ikke lås heisen når du er ute med søppel eller i bilen etc. Det skaper mye irritasjon, og det er bare 1 heis pr. oppgang.
Nøkkelen lånes ut ved behov, og skal brukes med respekt for alle som ønsker å bruke heisen. Dvs heisen skal kun låses ved inn- og ut lasting til/fra gang, og ikke til bil/søppelsjakt/leilighet.

Nøkkelen lånes ut av styret ved behov.
Ring eller send mail lillohoyden2styret@gmail.com Styret 4 Styret 6

Garasjeåpner må du bestille på mail : lillohgarasje@gmail.com Pris 600,- kr per stk. Blir fakturert av USBL.

Bytte batteri i garasjeåpneren:

 

Nøkkkelbrikker Lillohøyden 2, 4, 6 og garasjen

Hvis du ikke klarer å lese av nr på nøkkelbrikken pga. slitasje klikk her for info om hvordan du få lest av nummeret.

Hvis du ønsker oversikt over dine registrerte brikker på din seksjon klikk her , du kommer da til et lite program som du kan taste inn brikke nr. for å se hvor mange brikker som er reg. på din seksjon.

Kopier info nedenfor over i mail og send til  bestilling@lillohoyden2.no

Kontaktinfo/eier:
Husnr (Lillohøyden 2, 4, 6, eller garasje) : xx
Leilighetsnr: xx
Telefonnr: xxxxxxxx
Email: xxx

Eier/Navn: xx
Adresse: xx
Postnr sted: xx
Brikke til ytterdør:
Antall: xx
Farge: xx

Brikke/fjernkontroll til garasjen:
Brikke antall: xx NB: velg farge.
Fjernkontroll antall: xx

NB: Blir levert i sort hvis ikke annet angitt.

Sikkerhets kontroll:
For å få bestilt tilleggsbrikker og nye brikker må du oppgi NO nr. på eksisterende brikker. Det kan også blir aktuelt å fremvise disse for kontroll.

Oppgi brikkenr på gjenværende brikker:
Brikkenr: no xxxxxx
Brikkenr: no xxxxxx
Brikkenr: no xxxxxx
Brikkenr: no xxxxxx

Slette brikker:
Ved tap av brikke skal dette meldes uten ugrunnet opphold til bestilling@lillohoyden2.no for sletting.

Brikker som skal slettes:
Brikkenr: no xxxxxx
Brikkenr: no xxxxxx
Brikkenr: no xxxxxx

Levering:
Avtales, kan hentes på Lillohøyden.

Hvis faktura skal sendes oppgi faktura adresse:
NB: fakturagebyr vil påløpe.

Bestillingsskjema sendes på mail til: bestilling@lillohoyden2.no

Pris per programmert brikke:
100,- per stk (fakturera sendes til eiers e-post adresse)
Sletting blir IKKE fakturert

Lys blå
Mørkeblå
Lime
Mørkegrønn
Sort
Hvit

2015-11-17 16.56.40 2015-11-17 16.56.53 2015-11-17 16.57.00 2015-11-17 16.57.132016-01-30

 

Lese av nr på nøkkelbrikkene

Dersom brikkenummeret ditt ikke er lesbart, så kan du installere en app på telefonen din som kan lese NFC tags. Til android er det en app som heter NFC Tools.

Hold brikken inntil telefonen, og noter serienummeret som leses av. Du kan sjekke dine brikker på din seksjon her.

Serienummeret som vises er identifikatoren på brikken.

Hvis hvis du har mistet en brikke,  så scanner du de du har, og ber om at den som ikke er listet i brikkesystemet blir slettet. Eksempel på et serienummer er 04:3A:54:E2:48:34:80.

Dersom en brikke kommer på avveie, så er det fint om du melder dette så tidlig som mulig, slik at vi får sperret den, så vi unngår uønsket besøk.

NB: NFC må være aktivert på telefonen. Sjekk innstillinger.

Screenshot_20180118-175916

Videoovervåkning

Lillohøyden garasje
Lillohøyden garasjesameie har videoovervåkning i garasjen på Lillohøyden.

Hvis det skulle være behov for å sikre videobevis så må dette meldes innen 7 dager fra skaden oppstått.

Ta kontakt med Lillohgarasje@gmail.com for spørsmål

Lillohøyden 2 har videoovervåkning. Hvis det er spørsmål ta kontakt med lillohoyden2styret@gmail.com

Video overvåkning er installert og kameraer vil overvåke alle inngangsdører, postkasser og innganger til alle boder.  Dette er godt merket.

Materialet vil bli slettet hver 7 dag, og tilgang til materialet fås ved politianmeldelse av forhold.

Styret bygg 2

Branninstruks – HMS – gassbeholdere

Branninstruks og oppbevaring av gassbeholdere

Branninstruks for: Sameiet Lillohøyden – Fernanda Nissens gate 2, 4, 6, 0484 Oslo

VED BRANN ring TLF: 110
1. VARSLE
2. EVAKUERE
3. SLOKKE

Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Hver leilighet er en branncelle så opphold deg i leiligheten til du får beskjed om evakuering.

Barn og eldre/uføre hjelpes ut. Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og dører til trappehuset/heis holdes lukket for å hindre spredning. Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!

Gjør deg kjent med:
– rømningsveier og nødutganger
– hvor slokkeutstyr er plassert

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. Det skal ikke stå gjenstander i korridorene.

Hus 4
I Hus 4 har vi to trappe nedløp, dersom den ene trappe nedløpet ikke kan brukes er det andre trappe nedløpet som skal brukes som rømningsvei. Dersom strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappe nedløp.

Hus 2
Hus 2 har ett trappenedløp med luftsjakter som starter ved brannalarm og røykutvikling. Dersom strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappe nedløp.

Hus 6
I Hus 6 har vi to trappe nedløp, dersom den ene trappe nedløpet ikke kan brukes er det andre trappe nedløpet som skal brukes som rømningsvei. Dersom strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappe nedløp.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes i din leilighet.

Oppmøteplass ved evakuering:
I garasjeanlegget på andre siden av Kristoffer Amotsgate (v/Nydalens postkontor).

Vis brannvett

HMS – gassbeholdere

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i boden eller under bakkenivå. Gassen er tyngre enn luft. Vis gass lekker ut under bakkenivå eller i bod uten skikkelig lufting, vil gassen samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.
Har du en gassbeholder må du oppbevare denne ute på terassen. Bor du på bakkenivå må du oppbevare den ute i et låsbart skap med lufting.
DET ER IKKE TILLATT Å OPPBEVARE GASSBEHOLDERE I BODENE.
Spraybokser som inneholder gass som drivmiddel (aerosolbeholdere) og spraybokser med brannfarlig innhold bør oppbevares på samme måte som andre gassbeholder.