Avfallshåndtering

Retningslinjer for bruk av avfallssug på Lillohøyden Lillohøydens renovasjonsløsning er et såkalt avfallssug. Nedkastluker utenfor bygningene er tilkoblet oppsamlingstanker under bakken. En spesialbygget renovasjonsbil suger avfallet gjennom et rørsystem og inn i bilen fra Fernanda Nissens gate 2-4-6. For at dette systemet skal fungere, er …

Fjernvarme og radiator

Bygget forsynes med fjernvarme til oppvarming og varmtvann. Temperaturen på fjernvarmen inn til Lillohøyden reguleres automatisk av temperaturen utendørs. Det betyr at anlegget ikke trenger å bli skrudd av eller på. Varmtvannet som sirkulerer i radiatorene blir varmere jo kaldere det er ute og omvendt. …

Solskjerming

Følgende regler gjelder for utvendig solskjerming For markiser over balkong og utvendige screens kan man velge mellom to fargekoder: 94/97 S-5500N    Lys grå, ikke lystett duk 97      S-7500N    Mørk grå, lystett duk Valg av leverandør er opp til hver enkelt seksjonseier. Har man ønsker ut over …