Kategoriarkiv: Hus6

Ventilasjon FDV – viktig

Ang. ventilasjon

Det er viktig at det er vifter på kjøkkenet som er tilpasset balansert ventilasjon. DVS. at skal du bytte vifte må du sjekke ut dette. Hvis du installerer en vifte som ikke er tilpasset, vil anlegget bli ubalansert og vi mister garantien på løsningen.

Ventilatorhette på kjøkkenet er en del av ventilasjonsanlegget. Dersom du ønsker å bytte ut denne, må det benyttes produkter som passer til anlegg med balansert ventilasjon. Montering av kjøkkenvifte med motor er ikke tillatt og vil kunne skape ubalanse i ventilasjonssystemet i hele bygget, samt at det kan sive matlukt til andre leiligheter.

Hver enkelt beboer må passe på å rengjøre overflatene på tillufts- og avtrekksventilene, samt å vaske fettfilteret på kjøkkenhetten.

FDV vedlagt

Ventilasjon – Brukerveiledning leiligheter

Styret

Bruk av søppelsjakter på Lillohøyden

Korrekt bruk av avfallssystemet reduserer våre kostnader og øker vår trivsel!

Se de enkle punktene for korrekt bruk.

Vi på Lillohøyden har et såkalt mobilt avfallssug, levert av Envac.

Som man kan se av bilder, så er dette et system med lange rør mellom der avfallet legges i, til søppelbilen (sugebil) henter avfallet. Avstandene hos oss kan være opptil 200 meter mellom disse punktene.

De store fordelene for oss med dette systemet, er at det er kort vei for alle beboere til der avfallet legges i, samt at søppelbilen kan hente alt avfall uten å kjøre inn på området. Videre reduserer det risikoen for skadedyr (les: rotter) inne på boligområdet.

For at dette avfallssystemet skal være en effektiv og en god løsning for oss, er det viktig at vi alle benytter dette på korrekt vis. Sameiet er blitt kontaktet av Renovasjonsetaten i Oslo mange ganer, ettersom det er registrert ekstremt mye feilbruk av systemet hos oss.

Envac må være med søppelbilen for å løse opp ”propper” i våre rør!

Renovasjonsetaten i Oslo strammer inn! Fra 1. desember i år har sjåførene fått nye retningslinjer, der de har klar instruks om å IKKE bruke tid på ”propper”. Om slike oppdages, vil det kun sendes rapport til oss i styret om at tømming ikke er utført grunnet feil på systemet – med den følge at vi må rekvirere vaktmester eller Envac for å løse opp systemet. Dette vil medføre store ekstra kostnader, og ikke minst, at søppelnedkast må stenges i kortere eller lengre tidsrom.

Skulle vi ikke se en rask forbedring, vil styret ta i bruk de virkemidler vi har tilgjengelig; Utstedelse av søppelfaktura der vi kan identifisere hvem som har forårsaket problemet (minimum kr. 2.000,-), samt mulig økning av fellesutgifter for å dekke kostnadene.

Enkle retningslinjer ved bruk av søppelnedkast:

  1. Husholdningsavfall legges i vanlig handlepose i plast.
  2. Plastavfall legges i blå kildesorteringspose.
  3. Matavfall legges i grønn kildesorteringspose.
  4. Fyll posen kun halvfull.
  5. Knyt posen med dobbelt knute.
  6. Om posen er tung, bruk gjerne doble poser.
  7. Vanlig, blå og grønn pose legges i luke med din adresse (viktig for jevn fordeling i tankene).
  8. Om posen din må ”trykkes” eller ”stappes” inn, er den for stor! Dette er ditt STOPP-signal! Den må da pakkes om.
  9. Papir legges i grønn luke, men denne kan kun ta ting som aviser/blader og papp inntil 20x20cm. Pizzaesker eller lignende må IKKE ”stappes” inn eller brettes (disse ”bretter” seg ut igjen i rørene).
  10. Glass, flasker og metallbokser må absolutt ikke kastes i søppelnedkast (stor fare for å ødelegge systemet)! Dette kaster du i container for glass og metall.
Disse enkle punktene burde være enkelt for alle å følge, og vi håper derfor at vi slipper å bruke penger på unødvendige serviceoppdrag på avfallssystemet fremover.
Takk for at også du tar ditt ansvar!
Følg oss også på vår facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/lillohoyden/
NB: Det er også viktig at du som seksjonseier har oppdatert email hos OBOS. Og formidler videre til evnt. leietakere.
Hilsen
 

Styret
Lillohøyden 2-4-6 Garasjesameiet
Fernanda Nissens Gate 2B
0484 Oslo

Søppelsjaktene – viktig info

Hei alle beboere

Vi har fått klage fra REN om feil bruk av søppelsjaktene, fint om dere kan rive papir i små biter så de ikke tetter seg. Hvis dette gjentar seg så får vi ekstra regning.

I januar så vil det bli container igjen i 2 uker. Mer info kommer nærmere.

Sjekk linken for mer info og bilder.

https://www.facebook.com/groups/lillohoyden/

Ha en fin dag

Styret

Postkasseskilt – mal og info

Postkasseskilt lager du selv her.

Det er ikke lov å bruke klistrelapper, da et er eget opplegg for navn på postkassene. Postmannen vipper med hele fronten og da ser man ikke navnet, hvis det er limt på postkassa sin front. Derfor skal alle lage navnelapper og sette inn.

Maler for skilt:

Postkasse skilt .odt

Postkasse skilt .doc

Klipp ut og fest i postkassa.

NB: hvis du har problemer si ifra så kan styret hjelpe.

Styret