Det er automatisk skiltgjenkjenning – parkID Access – for innkjøring til garasjen tilhørende Lillohøyden garasjesameie. Porten åpnes automatisk basert på kameraavlesning av registrert reg. nr.

For å registrere deg i systemet Apcoa Flow må du sende mail til styret på lillohgarasje@gmail.com. Styret vil sjekke om du er eier av garasjeplass og du vil deretter motta en egen link til appen. NB: dette er en egen link og bare tilgjengelig for registrering i kort tid. Brukerveileding finner du her

Du må deretter registrere deg som bruker i systemet/appen. Det er kun eiere av p-plass på Lillohøyden kan registrere seg i appen. Du kan legge inn flere kjøretøy/reg.nr i appen.

Hvis du eier flere p-plasser så behøver du ikke registrere deg flere ganger.  

Hvis du bytter telefon, behøver du ikke ny link, bare last ned appen og logg på.

Man kan fortsatt åpne porten med vanlig nøkkelbrikke, men den gamle fjernkontrollen vil slutte å fungere.