1. De fleste p-plassene i garasjen har mulighet til å etablere el-billader.
 2. Forutsetningen for å kunne etablere el-billader, er at p-plassen ligger mot vegg, eller ved en søyle, slik at det er mulig å plassere laderen.
 3. Pga. brannsikkerhet er det ikke mulig å etablere el-billader på p-plassene langs ventilasjonsaggregatet eller hovedrørføringer fra ventilasjonsaggregatet i U1. Dersom du er usikker på om det er tillatt å etablere el-billader på din p-plass kan du kontakte styret i garasjesameiet på Lillohgarasje@gmail.com
 4. Alle ladepunkter må etableres med laststyring.
 5. Ved etablering på plasser uten strømuttak vil det bli belastet en tilknytningsavgift til anlegget på kr 5000,-. I tillegg kommer andel av kostnad for laststyring på kr 2.000 i henhold til beslutning på årsmøtet 2018. Dersom du etablerer el-billader i U1, tilkommer en ytterligere kostnad på kr 500 for kjerneboring. Tilknytningsavgiften skal dekke kostnader for arbeid som er utført for å kunne trekke strøm til el-billadere fra U2 til U1. Disse engangsavgiftene vil bli fakturert ved første avregning etter tilkoblingen.
 6. Det legges opp til 11 kW lading på de nye ladepunktene for bedre dynamikk i anlegget, men vi understreker at dette ikke er en effekt som kan garanteres da den begrenses av lastbalanseringen ved flere samtidige brukere.
 7. Ørnulf Wiig Installasjon AS har levert alt det elektriske i garasjen og er derfor også valgt til å installere alle el-billadere. Det er ikke tillatt å bestille el-billader av andre leverandører enn Ørnulf Wiig. Det tillates ikke etablering av ladepunkt med sterkere effekt enn standard løsning.

  Eks. på komplett leveranse med:  
  – Ny 4x20A kurs i elbilfordeling
  – Garo Entity Pro ladestasjon
  – 20 meter kabelopplegg PFXP 5G4mm2
  Koster kr. 19 200,- + mva.

  Dersom det er behov for lengre kabelføring enn 20, koster dette ca kr 250,- per meter + mva. Merk at prisene er ca priser og kan justeres. Løpende pris for løsningen er kr 80 + mva pr ladeuttak pr måned. I tillegg belastes 8% av omsetningen som transaksjonskostnad. Utover dette faktureres strømprisen som sameiets strømpris pr mnd pr kWh i henhold til faktura.
 8. Faktura for installasjon av el-billaderen vil bli fakturert direkte fra Ørnulf Wiig.

Dersom dere ønsker å etablere ladepunkt i henhold til disse forutsetningene, sender dere en e-post til Erik Bergli i Ørnulf Wiig. E-post: elbil@wiig.no, med kopi til lillohgarasje@gmail.com

Det forutsetter at man har lest og akseptert disse reglene.

EN gang i uka skal elbilladeren inspiseres for å avdekke feil. Eier er ansvarlig for dette. 

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#krav-til-periodisk-sjekk-av-ladesystem-i-borettslagsameier