Lillohøyden 6 sameie er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 84806858.

Forsikringen dekker bygning og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr,
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og
prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Skaden må meldes til styret så fort som mulig: lillohoyden6@gmail.com med kopi til forsikringsavdelingen i Usbl: forsikring@usbl.no.

Ved eventuell vannlekkasje er det viktig at rørlegger og skadebegrensning kommer raskt i gang.

Etter vurdering av forholdet vil forsikringsavdelingen melde skaden til forsikringsselskapet, og vil om ønskelig bestille skadebegrensning og håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre og det som følger av vedtektenes §8.

Ved spørsmål om hva sameiets forsikring omfatter, ta kontakt med styret på e-post.