Hjelp oss med å forebygge ulykker ved å holde lav fart slik at alle kan ferdes trygt i garasjeanlegget

Hjemmelshaver til garasjeanlegget er Lillohøyden garasjesameie. Totalt antall plasser er 222.

Særlig om overdragelse av rett til sameierandel (salg). Vi minner om disse paragrafene i vedtektene for garasjesameiet:

Det er utarbeidet egne vedtekter og ordensregler for garasjeanlegget. De finner du her .

Eiendomsmeglere kan kontakte forretningsfører Usbl, alternativt styreleder Anne Mette Haga, mobil 91655037

  • Det finnes ingen gjesteparkering og det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerking. Feilparkerte biler vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.
  • Seksjonseier plikter å dekke sin forholdsmessige andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for garasjeanlegget.
  • Felleskostnadene for garasjen fastsettes av Lillohøyden garasjesameie i henhold til eget budsjett. Fellesutgiftene vil bli revidert årlig på bakgrunn av aktivitetsnivå og nødvendig vedlikehold av anlegget. Regnskap skal fremlegges bruksretthaverne årlig. Felleskostnadene betales forskuddsvis månedlig.
  • Garasjeanlegget er videoovervåket med flere kameraer. Hvis det skulle være behov for å sikre videobevis så må dette meldes innen 7 dager fra skaden oppstått. Ta kontakt med Lillohgarasje@gmail.com
Skiboks

Oppheng av skiboks/annet i taket/vegger – dette gjøres etter avtale med styret. Send søknad til lillohgarasje@gmail.com. Oppheng er lov hvis det ikke strider mot andre tekniske installasjoner. Oppheng skjer på eget ansvar og 4 cm skruer.

Serviceplass

Service plass er på venstre side U1 bygg 4, (vaktmester, renholdsfirma, hjemmehjelp), bruk av disse plassene er kun etter avtale med styret.

Leie av MC parkering

Det er vedtatt leie av MC parkering venstre side U1 bygg 4. Kostnad kr 500,- i mnd. Ta kontakt med styret for kontrakt.