Styret:
Styreleder for 1 år, Helen Knutsen – 90033433
Styremedlem for 2 år, Torstein Knutsen – 40000120
Styremedlem for 1 år, Tor Anders Helle – 48016204

Varamedlem for 1 år, ble Torstein Finberg
Varamedlem for 1 år, ble Øystein Imset

Email: lillohoyden2styret@gmail.com
Facebook: «Vi som bor på Lillohoyden»
Lillohøyden parkering facebook

 

Generelt :
Foretaksnavn : Lillohøyden 2 Sameie
Org nummer : 914 317 924
Organisasjonsform : Eierseksjonssameie
Stiftelsesdato : 07.03.2014
Gnr. 77, bnr. 41 i Oslo kommune
Eiendommen er seksjonert 7.3.2014
61 boligseksjoner

Forsikring :

Navn : IF Skadeforsikring
Polisenr : SP 1662870

Forretningsfører :

USBL

Pricewaterhousecoopers AS
Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo