Må du spørre styret før du pusser opp?
Det er ikke nødvendigvis noe i veien for at du kan gi badet ditt en oppgradering uten å behøve å kontakte styret i sameiet på forhånd, men dette avhenger av hva og hvor mye du planlegger å gjøre.

Dersom oppussingen vil innebære at bærende konstruksjoner eller felles installasjoner som ventilasjon, radiatorer eller gjennomgående rørsystemer blir berørt, må du ha tillatelse fra styret før du kan sette i gang. Det samme gjelder dersom brannskiller kan bli brutt, noe som eksempelvis kan være aktuelt ved skifte av sluk.

Du står ellers fritt til å pusse opp leiligheten din, men det er noen hensyn du må ta.

Når man skal pusse opp leiligheten og det medfører støyende arbeider, skal naboer varsles i forveien. Varsling kan gjøres ved opplsag i inngangspartiet med kontaktinformasjon og informasjon om tidsrom for støy og eventuelt annet arbeid som påvirker andre beboere. Bygget er av slik art at støy fra banking/sliping/boring osv. forplanter seg i strukturen. Dette kan være til sjenanse for naboer, selv de som bor forholdsvis langt unna seksjonen der arbeidene utføres.

Husordensreglene skal overholdes og støyende arbeider skal ikke skje etter kl 20.00 eller før kl. 08.00.

Alt støv og rot i fellesarealene skal fjernes samme dag. Dersom det er nødvendig, skal gulv og vegger vaskes. Skader på vegger, tak o.l. skal utbedres innen en uke.

Les mer om seksjonseiers vedlikeholdsplikt i vedtektene