• Lillohøyden 2 – Megler info

  Ordensregler og vedtekter:https://lillohoyden.no/archives/440 https://lillohoyden.no/archives/1035 Forbehold om endringer, og hvis du ønsker siste status ta kontakt med styret.

 • FDV for Lillohøyden 2

  Hei Vi har gjort tilgjengelig FDV som er overlevert fra Selvaag Bolig for Bygg 2. NB: det er ikke strukturert. https://www.dropbox.com/sh/0b49njdnhsgxxah/AACPEPPr-u8Dvry3sbFbJHdQa?dl=0 Hilsen Styret

 • Prospekter over Lillohøyden trinn 1, 2, 3

  prospekt-lillohoyden-trinn-1 prospekt-lillohoyden-trinn-2 Prospekt Lillohøyden6

 • Ønsker du varsel om strømbrudd/vann – Hafslund nett

  Hei For å få varsel om evnt. strømbrudd etc. må du selv ha lagt inn ditt telefonnr. Dette kan gjøres på https://www.hafslundnett.no/ https://www.fortum.no/fjernvarme/drifts-og-feilmeldinger   Hilsen Styret

 • Canal digital

  Lillohøyden har Canal digital eiet av Telenor Info om kanalvalg, fakturaer, internett osv. ligger på Dine sider https://www.telenor.no/privat/ Hilsen Styret

 • Bestill klistremerke med bolignummer til døren din

  Alle er pålagt å ha et klistremerke med bolignr på døren. Ved at mange har byttet dør, kan dette merket bli borte osv. Du kan gratis bestille dette hos boligmerke i Oslo kommune. Send mail til boligmerker@pbe.oslo.kommune.no Og be de sende til din adresse: Husk bolignr. eks: H0508 https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/bolignummer/

 • Lillohøyden 2 – HMS

  Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. Hvis sikringselementene er unormalt varme – kontakt en autorisert elektroinstallatør. Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? For eksempel ...

 • Ventilasjon FDV – viktig

  Ang. ventilasjon Det er viktig at det er vifter på kjøkkenet som er tilpasset balansert ventilasjon. DVS. at skal du bytte vifte må du sjekke ut dette. Hvis du installerer en vifte som ikke er tilpasset, vil anlegget bli ubalansert og vi mister garantien på løsningen. Ventilatorhette på kjøkkenet er en del av ventilasjonsanlegget. Dersom du ønsker å ...

 • Komfyrvakt

  FDV på komfyrvakta Elektriker – PDV EFA Komfyrvakter Det ligger også info mappa i sikringsskapet.

 • Oppdatering info USBL – godkjenning av bruk av mail

  Du må selv sørge for at riktig email er registrert i systemet. NB: Det an være lurt å bruke en annen epost enn jobb mail (når folk bytter jobb glemmer de å endre denne). Hvis du har feil mail inne, så sendt mail til styret. Vi har USBL som forretningsfører og ihenhold til de nye personvernreglene ønsker ...

 • Bestille/slette nøkler, nøkkelbrikker, garasjeåpner, ringetablå

  Alle brikker blir fakturert av USBL ved kjøp. Husk å oppgi epost adresse for tilsending av faktura. Nøkler Skal du ha ekstra nøkkel til leilighet må du selv få kopiert nøkkel hos en låsesmed. Vi bruker ikke system og nøkkel kan fritt kopieres. Ringetablå Endring av navn send mail til ditt styre. lillohoyden2styret@gmail.com Lillohoyden4styret@gmail.com Lillohoyden6@gmail.com Hvis du vet seksjonsnummeret (eks 025) dit du ...

 • Lese av nr på nøkkelbrikkene

  Dersom brikkenummeret ditt ikke er lesbart, så kan du installere en app på telefonen din som kan lese NFC tags. Til android er det en app som heter NFC Tools. Hold brikken inntil telefonen, og noter serienummeret som leses av. Du kan sjekke dine brikker på din seksjon her. Serienummeret som vises er identifikatoren på brikken. Hvis hvis ...

 • Årsmøter/protokoller Lillohøyden 2

  Link til Ordensregler og vedtekter Link til Garasjesameiet årsmøter Ekstra årsmøte 26. juni kl 2000 i garasjen U2 Protokoll-26062019-ny-styreleder-signLast ned Innkalling sendt på mail. Agenda:Konstituering Valg av møteleder Valg av sekretær Godkjenning av de stemmeberettigede Valg av referent og en seksjonseier som protokollvitne Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning av sakslisten Sakslisten:Valg av styreleder:  Innmeldte kandidater fra bygg 2. Ber om at disse presenterer seg selv for valg. Hvis ingen ...

 • Videoovervåkning

  Lillohøyden garasje Lillohøyden garasjesameie har videoovervåkning i garasjen på Lillohøyden. Hvis det skulle være behov for å sikre videobevis så må dette meldes innen 7 dager fra skaden oppstått. Ta kontakt med Lillohgarasje@gmail.com for spørsmål Lillohøyden 2 har videoovervåkning. Hvis det er spørsmål ta kontakt med lillohoyden2styret@gmail.com Video overvåkning er installert og kameraer vil overvåke alle inngangsdører, postkasser og innganger ...

 • Branninstruks – HMS – gassbeholdere

  Branninstruks og oppbevaring av gassbeholdere Branninstruks for: Sameiet Lillohøyden – Fernanda Nissens gate 2, 4, 6, 0484 Oslo VED BRANN ring TLF: 110 1. VARSLE 2. EVAKUERE 3. SLOKKE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne. Hver leilighet er en branncelle så opphold deg i leiligheten til du får beskjed om evakuering. Barn og eldre/uføre hjelpes ...

 • Ordensregler og vedtekter for Lillohøyden garasjesameie

  Ordensregler Lillohøyden garasjesameie Lillohoyden utenomhus og garasje ordensregler 2018 april Vedtekter Lillohøyden garasjesameie 7337 Lillohoyden Garasjesameie Vedtekter

 • Bruk av søppelsjakter på Lillohøyden

  Korrekt bruk av avfallssystemet reduserer våre kostnader og øker vår trivsel! Se de enkle punktene for korrekt bruk. Vi på Lillohøyden har et såkalt mobilt avfallssug, levert av Envac. Som man kan se av bilder, så er dette et system med lange rør mellom der avfallet legges i, til søppelbilen (sugebil) henter avfallet. Avstandene hos oss kan være ...

 • Ringetablå – navn – hurtigkode -xxx

  Ringetablå Endring av navn send mail til lillohoyden2styret@gmail.com Hvis du vet seksjonsnummeret (eks 025) dit du skal, kan du bruke en hurtigkode på ringetablået direkte for å ringe på. 025 +»ok» Hilsen Styret

 • Skiboks, MC-parkering, service plasser

  Skiboks Oppheng av skiboks/annet i taket/vegger – dette gjøres etter avtale med styret. Send søknad til lillohgarasje@gmail.com. Oppheng er lov hvis det ikke strider mot andre tekniske installasjoner. Oppheng skjer på eget ansvar og 4 cm skruer. Serviceplass Service plass er på venstre side U1 bygg 4, (vaktmester, vaskepersonell, hjemmehjelp), bruk av disse plassene er etter avtale med styret. Vi ...

 • Spørsmål ang. innglassing av balkonger Lillohøyden 2

  Det har vært noen spørsmål ang. innglassing av balkonger mot Kristoffer Aamotsgate.

 • Søppelsjaktene – viktig info

  Hei alle beboere Vi har fått klage fra REN om feil bruk av søppelsjaktene, fint om dere kan rive papir i små biter så de ikke tetter seg. Hvis dette gjentar seg så får vi ekstra regning. I januar så vil det bli container igjen i 2 uker. Mer info kommer nærmere. Sjekk linken for mer info og ...

 • Markiser/solskjerming/screens

  Ønsker du å sette opp markise på din balkong så ønsker vi at du velger denne fargen S7500-N (97). Dette er en ren mørke grå farge for en lystett duk. ELLER du kan velge S5500-N (94/97) som er litt lysere og ikke lystett i samme «serie».

  Farge på persienner: vanlig aluminiums farge.
  Screens: Grå tone. 

  Styret har ikke tatt stilling til type solskjerming, da vi ønsker hver og en må få tilpasse dette selv til sitt behov.

 • Postkasseskilt – mal og info

  Postkasseskilt lager du selv her. Det er ikke lov å bruke klistrelapper, da et er eget opplegg for navn på postkassene. Postmannen vipper med hele fronten og da ser man ikke navnet, hvis det er limt på postkassa sin front. Derfor skal alle lage navnelapper og sette inn. Maler for skilt: Postkasse skilt .odt Postkasse skilt .doc Klipp ut og fest ...

Les mer