E-post: lillohoyden2styret@gmail.com

Styreleder: Knut Erik Davidsen – 915 31 321

Styremedlem: Christian Fredrik – Dietzel 957 95 327
Styremedlem: Thale Berg Husby – 970 22 023
Styremedlem (vara): Kjell Borthne – 906 36 736

Facebook: Vi som bor på Lillohoyden
Facebook: Lillohøyden parkering

Fakturaadresse
Lillohøyden 2 sameie
1256 – Lillohøyden 2 sameie
c/o Fakturamottak Usbl
Postboks 4391 Vika
8608 MO I RANA

Generelt
Foretaksnavn : Lillohøyden 2 Sameie
Org nummer : 914 317 924
Organisasjonsform : Eierseksjonssameie
Stiftelsesdato : 07.03.2014
Gnr. 77, bnr. 41 i Oslo kommune
Eiendommen er seksjonert 7.3.2014
61 boligseksjoner

Forsikring
Navn: IF Skadeforsikring
Polisenr: SP 1662870

Revisor
KPMG