• Ventilasjon
  Det er viktig at kjøkkenviften er tilpasset balansert ventilasjon. Det betyr at hvis du planlegger å bytte kjøkkenvifte, må du sjekke at den nye viften er tilpasset balansert ventilasjon. Spør etter dette i butikken. Montering av kjøkkenvifte med motor er ikke tillatt. Det vil skape ubalanse i ventilasjonssystemet i hele bygget, samt at det kan sive matlukt til andre leiligheter. Brudd på dette vil medføre erstatningsansvar for utbedring av skader på felles ventilasjonssystem. Hver enkelt beboer må passe på å rengjøre overflatene på tillufts- og avtrekksventilene, samt å vaske fettfilteret på kjøkkenviften. Ventilasjon – Brukerveiledning leiligheter Det er sentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinning i blokken. Ventilasjonsaggregatet gjenvinner inntil 70-90 % av varmen fra leilighetene ved at det krysser inne- og uteluft i en varmeveksler. Anlegget er innregulert i forkant av overtakelse fra utbygger. Ventiler på vegger og tak gir tilluft og avtrekk. Hver enkelt beboer må passe på å rengjøre overflatene på tillufts- og avtrekksventilene, samt å vaske fettfilteret på kjøkkenhetten. Dersom du opplever at det er lite avtrekk på kjøkkenet,  kan det være at spjeldet som regulerer luftmengden har satt seg fast. Løsningen på dette er å vaske grundig med såpe og vann som løser opp fett. Det kan være mange grunnet til vond lukt i leiligheten. Noen typiske årsaker kan være:
  • Vond lukt utenfra. Dersom vindu/dører står åpne, vil et undertrykk i leiligheten trekke luft utenfra inn i leiligheten. Dersom naboen røyker, griller eller annet, så vil mye av denne lukten komme inn i din leilighet ettersom luften «suges» inn i leiligheten din.
  • Vond lukt fra inntaket til ventilasjonsanlegget. Hver oppgang har sitt eget ventilasjonsanlegg med et luftinntak plassert på ulike steder. Dersom det er noe som gir vond lukt i nærheten av dette inntaket, vil denne lukten føres videre inn i leilighetene som tilhører det ventilasjonsanlegget. Opplever du konstant eller hyppig vond lukt som ikke kan ha andre kilder; ta kontakt med styret, slik at vi kan forsøke å kartlegge hvor lukten kommer fra.
  • Vond lukt fra andre leiligheter. Luften som går ut av leiligheten og luften som kommer inn blandes aldri. Det betyr at lukt fra naboleiligheten ikke skal kunne komme inn i din leilighet. Unntaket er hvis en av dine naboer har ulovlig installert ventilator med innebygget motor på kjøkkenet. Dette er er ikke tillatt i sameiet og får store negative konsekvenser for ventilasjonsanlegget.
  • Lukt innenfra leiligheten. Bortsett fra det helt åpenbare kildene til luft i leiligheten er de mest vanlige at vannlåser ikke er vedlikeholdt tilstrekkelig. Dette kan være sluket i dusjen (som jevnlig skal rengjøres) og sluket på vasken på badet og kjøkkenet.
  Continue reading →
 • Årsmøter/Sameiemøter og protokoller Hus 4

  2019

  Lillohøyden 4 Sameie avholder årsmøte 23. mai 2019 kl. 18.00 på BI.

  Continue reading →
 • Ringetablå Hus 4

  Ringetablået er oppdatert med etternavn basert på seksjonseierelisten hos USBL.  Vennligst ta kontakt med styret hvis du oppdager feil eller mangler.

  MVH

  Styret

  Continue reading →
 • Avfallshåndtering
  Retningslinjer for bruk av avfallssug på Lillohøyden

  Lillohøydens renovasjonsløsning er et såkalt avfallssug. Nedkastluker utenfor bygningene er tilkoblet oppsamlingstanker under bakken. En spesialbygget renovasjonsbil suger avfallet gjennom et rørsystem og inn i bilen fra Fernanda Nissens gate 2-4-6.

  For at dette systemet skal fungere, er det svært viktig at man ikke kaster for store poser med avfall. Hvis søppelposen ikke går lett inn i luken, er dette ditt signal om at posen er for stor, og avfallet må fordeles i to poser. En god regel er halvfulle poser. Husk alltid dobbel knute!

  Aviser, blader, drikkekartong og annen papp/papiremballasje kastes i nedkast merket for papir. Papp som ikke passer i nedkastskuffen må uten unntak rives i mindre biter eller leveres til Oslo kommunes gjenbruksstasjoner.

  Papp (f.eks. pizzaesker) må ikke brettes og stappes inn i skuffen, det fører til blokkering av rør.

  Ja, vi vet det «suger» – men riv opp papp og papir i små biter før du kaster det i avfallssuget. 

  • Papir legges i skuff i papirnedkastene. Vær oppmerksom på at det kun er plass til ting som aviser/blader og papp inntil 20×20 cm. Større enn dette må rives opp før det legges i skuffen. Pizzaesker eller lignende må IKKE ”stappes” inn eller brettes (disse folder seg ut igjen i rørene).
  • Glass, flasker og metallbokser må ikke kastes i avfallssuget og kan skade systemet. Dette kaster du i container for glass og metall i nærmeste returpunkt, som er vis a vis garasjeporten.

  Nærmeste gjenbruksstasjon er på Grefsen. Hensetting av søppel ved avfallssugene eller i fellesarealer er strengt forbudt.

  Continue reading →
 • Fjernvarme og radiator

  Bygget forsynes med fjernvarme til oppvarming og varmtvann. Temperaturen på fjernvarmen inn til Lillohøyden reguleres automatisk av temperaturen utendørs. Det betyr at anlegget ikke trenger å bli skrudd av eller på. Varmtvannet som sirkulerer i radiatorene blir varmere jo kaldere det er ute og omvendt.

  Temperaturnivået til radiatorene stilles inn på termostaten på hver enkel radiator, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt. Radiatorene anbefales i utgangspunktet å stå 3-3,5 noe som skal tilsvare ca 20-22 grader. Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å oppnå ca 22 grader uansett hvor kaldt det er ute. Det betyr at når temperaturen i rommet oppnår den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge.

  Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og slipper gjennom varmtvann. Det er viktig å være klar over at har man gardiner eller andre ting som dekker termostaten på radiatoren, vil det bli varmere på dette stedet, og termostaten vil styre etter denne temperaturen, radiatorene og rommene vil føles kalde.

  Dersom radiatorene ønskes demontert for oppussing, må rørlegger kontaktes.

  Continue reading →
 • Solskjerming

  Følgende regler gjelder for utvendig solskjerming

  For markiser over balkong og utvendige screens kan man velge mellom to fargekoder:

  • 94/97 S-5500N    Lys grå, ikke lystett duk
  • 97      S-7500N    Mørk grå, lystett duk

  Valg av leverandør er opp til hver enkelt seksjonseier.

  Har man ønsker ut over dette kan man sende en skriftlig søknad til styret.

  IMG_20150226_202838609_HDR

  Vindskjerm: Uttrekkbar vindskjerm er tillatt i tilsvarende (nøytral grå) utførelse.

  Persienner: aluminiums farge

  Screens: grå

  Styret har ikke tatt stilling til type solskjerming, da vi ønsker hver og en må få tilpasse dette selv til sitt behov.

  Continue reading →
 • Postkasseskilt

  Sameiet ønsker at inngangspartiet fremstår ryddig og representativt og at alle postkassene har lik merking innenfor rammen i postkassen.

  Benytt mal for postkasseskilt nedenfor. Det er seksjonseierens ansvar at dette gjøres, det gjelder også dersom seksjonen leies ut.

  Postkasseskilt 

  Continue reading →
Les mer