Velkommen som beboer i Lillohøyden 6 Sameie.

For å ivareta beboernes trivsel, boligforhold og sikkerhet har styret vedtatt husordensregler for sameiet.

Vi ber deg lese nøye gjennom vedlagte dokument, og gjør oppmerksom på at den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir overholdt. Husk at godt naboskap fordrer både toleranse og hensynsfullhet hos den enkelte beboer.

Husordensregler Lillohøyden 6 Sameie