Avfallshåndtering

Enkle retningslinjer ved bruk av søppelnedkast på Lillohøyden:

 • Husholdningsavfall legges i vanlig handlepose i plast.
 • Plastavfall legges i blå kildesorteringspose.
 • Matavfall legges i grønn kildesorteringspose.
 • Fyll posen kun halvfull.
 • Knyt posen med dobbelt knute.
 • Om posen er tung, bruk gjerne doble poser.
 • Varier hvilken luke du legger posene i (vanlig, blå og grønn pose), viktig for jevn fordeling i tankene.
 • Om posen din må ”trykkes” eller ”stappes” inn, er den for stor! Dette er ditt STOPP-signal! Den må da pakkes om.
 • Papir legges i skuff i papirnedkastene. Vær oppmerksom på at det kun er plass til ting som aviser/blader og papp inntil 20×20 cm. Større enn dette må rives opp før det legges i skuffen. Pizzaesker eller lignende må IKKE ”stappes” inn eller brettes (disse ”bretter” seg ut igjen i rørene).
 • Glass, flasker og metallbokser må ikke kastes i søppelnedkast (stor fare for å ødelegge systemet). Dette kaster du i container for glass og metall i nærmeste returpunkt.

Informasjon om kildesortering på Lillohøyden

 • Glass og metall skal leveres på Oslo kommunes returpunkter
 • Glass og metall kan skade rørene i avfallsanlegget vårt. Posen blir sugd ut til gaten i rør som går rundt og langs byggene i stor hastighet.

Kildesortering hjelper!

 • 1 pose med matavfall er nok til at en Oslobuss kan kjøre 250meter på biodrivstoff
 • Ved å gi bort 1 kg klær i stedet for å kaste det i restavfallet sparer du samfunnet for 5kg CO2
 • Restavfallet som forbrennes er nok til å forsyne alle Osloskolene og 90.000 husstander med fjernvarme
 • 333 leverposteibokser levert til metallcontainere er nok til å lage en ny sykkel
 • Isopor skal ikke i plastavfall, men leveres på gjenvinningsstasjoner.
 • Produksjon av 1 kg plast krever 2,1liter olje. Til sammenligning reduseres CO2-utslippet med 2kg for hver kg gjenvunnet plast
 • Vi kaster så mye brød at det i løpet av ett år kan legges på rekke fra Nordkapp til Cape Town tur/retur

Oslo by har verdens største optiske sorteringsanlegg, hvor robotarmer sorterer posene med stor nøyaktighet.