Retningslinjer for bruk av avfallssug på Lillohøyden:

Lillohøydens renovasjonsløsning er et såkalt avfallssug. Nedkastluker utenfor bygningene er tilkoblet oppsamlingstanker under bakken. En spesialbygget renovasjonsbil suger avfallet gjennom et rørsystem og inn i bilen fra Fernanda Nissens gate.

For at dette systemet skal fungere, er det svært viktig at man ikke kaster for store poser med avfall, da disse kan sette seg fast i rørene. Dersom posen ikke går lett inn i luken, er dette ditt signal om at posen er for stor, og avfallet må fordeles i to poser. En god regel er halvfulle poser. Husk alltid dobbel knute!

Aviser, blader, drikkekartong og annen papp/papiremballasje kastes i nedkast merket for papir. Papp som ikke passer i nedkastskuffen må uten unntak rives i mindre biter eller leveres til Oslo kommunes gjenbruksstasjoner.

Papp (f.eks. pizzaesker) må ikke brettes og stappes inn i skuffen, det fører til blokkering av rør.

Ja, vi vet det «suger» – men riv opp papp og papir i små biter før du kaster det i avfallssuget!

  • Restavfall legges i vanlig handlepose i plast.
  • Plastavfall legges i lilla kildesorteringspose.
  • Matavfall legges i grønn kildesorteringspose.
  • Fyll posen kun halvfull, slik at den legg går inn i åpningen på sjakten.
  • Knyt posen med dobbelt knute.
  • Varier hvilken luke du legger posene i , viktig for jevn fordeling i tankene.
  • Om posen din må ”trykkes” eller ”stappes” inn, er den for stor! Dette er ditt stoppsignal! Den må da pakkes om.
  • Papir legges i skuff i papirnedkastene. Vær oppmerksom på at det kun er plass til ting som aviser/blader og papp inntil 20×20 cm. Større enn dette må rives opp før det legges i skuffen. Pizzaesker eller lignende må IKKE ”stappes” inn eller brettes (disse folder seg ut igjen i rørene).
  • Glass, flasker og metallbokser må ikke kastes i avfallssuget og kan skade systemet. Dette kaster du i container for glass og metall i nærmeste returpunkt (like i nærheten av garasjeporten).  Se oversikt over Oslo kommunes returpunkter.

Alt av annet grovavfall, husholdningsavfall, elektronikk, hageavfall, stor papp, tepper, møbler etc. må du levere til en av Oslo kommunes gjenbruksstasjoner. Nærmeste gjenbruksstasjon er på Grefsen.

Hensetting av søppel ved avfallssugene eller i fellesarealer er strengt forbudt.