Ved brann eller mistanke om brann er det viktig å vite hvordan vi skal reagere. Det er derfor viktig at du som beboer setter deg inn i branninstruksen for sameiet.

Branninstruksen for FN6 finner du ved å klikke her

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i din leilighet. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Norsk brannvernforening har laget en enkel skjekkliste for egenkontroll:

Det minnes for øvrig om at fellesarealer må holdes fri for personlige eiendeler for å sikre frie rømningsveier.

Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere i bodene. Har du en gassbeholder må du oppbevare denne ute på terrassen. Bor du på bakkenivå må du oppbevare den ute i et låsbart skap med lufting. Spraybokser som inneholder gass som drivmiddel (aerosolbeholdere) og spraybokser med brannfarlig innhold bør oppbevares på samme måte som andre gassbeholdere.
Kart over adkomstvei og oppstilling for brannbil, samt adkomstvei for ambulanse og politi.