Ved brann eller mistanke om brann er det viktig å vite hvordan vi skal reagere. Det er derfor viktig at du som beboer setter deg inn i branninstruksen for sameiet.

Branninstruksen for FN6 finner du ved å klikke her

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i din leilighet. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Norsk brannvernforening har laget en enkel skjekkliste for egenkontroll:

Det minnes for øvrig om at fellesarealer må holdes fri for personlige eiendeler for å sikre frie rømningsveier.

Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere i bodene. Har du en gassbeholder må du oppbevare denne ute på terrassen. Bor du på bakkenivå må du oppbevare den ute i et låsbart skap med lufting. Spraybokser som inneholder gass som drivmiddel (aerosolbeholdere) og spraybokser med brannfarlig innhold bør oppbevares på samme måte som andre gassbeholdere.