Bygget forsynes med fjernvarme til oppvarming og varmtvann. Temperaturen på fjernvarmen inn til Lillohøyden reguleres automatisk av temperaturen utendørs. Det betyr at anlegget ikke behøves å skrus på eller av og varmtvannet som sirkulerer i radiatorene blir varmere jo kaldere det er ute og omvendt.

Temperaturnivået til radiatorene stilles inn på termostaten på hver enkel radiator, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt. Radiatorene anbefales i utgangspunktet å stå 3-3,5 noe som skal tilsvare ca 20-22 grader. Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å oppnå ca 22 grader uansett hvor kaldt det er ute. Det betyr at når temperaturen i rommet oppnår den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og slipper gjennom varmtvann. Det er viktig å være klar over at har man gardiner eller andre ting som dekker termostaten på radiatoren, vil det bli varmere på dette stedet, og termostaten vil styre etter denne temperaturen, radiatorene og rommene vil føles kalde.

Det er en generell misforståelse at radiatoren skal stå på 5 dersom det er kaldt i leiligheten, det vil i utgangspunktet kun øke vannmengden og energikostnadene.

Fjernvarmesentralen ble i 2021 oppgradert på grunn av mye luft i rørsystemet, spesielt ved ventilasjonssystemer på tak. Ny løsning for ekspansjon og lufting av rørsystemet har sikret stabil drift og fjernet luftproblematikken i rørsystemet. Det skal derfor ikke lenger være nødvendig å lufte radiatorene i leilighetene. Ta kontakt med styret dersom du over tid opplever sildring/surkling i radiatorene.

Dersom radiatorene ønskes demontert for oppussing etc, må rørlegger kontaktes. Vannskader som følge av uautorisert demontering av radiatoren vil ikke kunne påregnes dekket av sameiets forsikring.

Illustrasjon radiator