Bygget forsynes med fjernvarme til oppvarming og varmtvann. Temperaturen på fjernvarmen inn til Lillohøyden reguleres automatisk av temperaturen utendørs. Det betyr at anlegget ikke behøves å skrus på eller av og varmtvannet som sirkulerer i radiatorene blir varmere jo kaldere det er ute og omvendt.

Temperaturnivået til radiatorene stilles inn på termostaten på hver enkel radiator, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt. Radiatorene anbefales i utgangspunktet å stå 3-3,5 noe som skal tilsvare ca 20-22 grader. Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiigheten, men det skal være mulig å oppnå ca 22 grader uansett hvor kaldt det er ute. Det betyr at når temperaturen i rommet oppnår den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og slipper gjennom varmtvann. Det er viktig å være klar over at har man gardiner eller andre ting som dekker termostaten på radiatoren, vil det bli varmere på dette stedet, og termostaten vil styre etter denne temperaturen, radiatorene og rommene vil føles kalde.

Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å lufte radiatorene. Det kan likevel, særlig i perioden etter igangsetting være behov for luting. Det skyldes at det i nystartede anlegg er store mengder luft i vannet. Dette problemet skal avta. Ta kontakt med styret dersom du over tid opplever sildring/surkling i radiatorene.

Dersom radiatorene ønskes demontert for oppussing etc, anbefaler vi at rørlegger kontaktes.