Vi har følgende tips hvis du skal flytte til eller fra sameiet vårt:

  • Det er ikke tillatt å kjøre inn på sameiets bilfrie område. Flytting anbefales enten (1) gjennom garasjen, (2) fra Sandakerveien 110 via turvei Lillo Gård eller (3) fra bom ved Fernanda Nissens skole. Vennligst påse at adkomst for andre ikke hindres. Styret har ikke nøkkel til bom. Turvei mot Lillo Gård eies av Oslo kommune, jf. skilt ved bom. I skoletiden brukes området av Fernanda Nissen skole.
  • Det anbefales å bruke en tralle. Sekketraller er veldig praktisk og enkel å manøvrere. Sameiet har dessverre ikke noen traller til utlån.
  • Dersom det er behov for å holde branndører i korridorer i åpen posisjon må støpsel trekkes ut fra kontakten, slik at ikke dørautomatikken skades. Da kan det legges en dørstopper under døren. Husk å koble til strømmen igjen når du er ferdig.
  • Det anbefales å bruke en heisnøkkel for å holde heisdørene åpen. Slag mot heisdørene vil kunne skade heisen og den vil stanse. Heisen vil også stanse hvis heisdørene blir blokkert lenge nok. Avtal med styret lån av heisnøkkel på e-post i god tid før du skal flytte.
  • Vær varsom og unngå skader på vegger, dører o.l.

Hvis du får levert møbler eller andre store varer, så gjelder det samme som over. Avtal på forhånd med transportør om enkleste måte å få levert på. Ofte nekter transportør (typisk Bring eller PostNord) å levere lenger enn til første hindring (bom), men det er greit å avklare dette på forhånd og at du har en plan for dette.