For å sikre at heisene fungerer tilfredsstillende til enhver tid er det viktig at alle passer på følgende:

– Dørene må ikke holdes oppe ved at det settes noe fysisk foran som skal holde døren   igjen.
– Påse at terskel er fri for fremmedlegemer som småstein, grus etc.
– Heisene må ikke overbelastes

Dersom du flytter kan du ta kontakt med styret for utlån av heisnøkkel som låser dørene.

Står heisen, meld fra til styret og benytt heisen i den andre oppgangen i mellomtiden. Ved driftstans i helgedager og helligdager vil service bestilles første mulige virkedag. Dette er på grunn av svært høye kostnader knyttet til utrykning utenom vanlig arbeidstid på hverdager.

Står du eller noen andre fast i heisen, trykk på alarmknappen og du vil komme i kontakt med alarmsentral.