Heiser

For å sikre at heisene fungerer tilfredsstillende til enhver tid er det viktig at alle passer på følgende:

– Dørene må ikke holdes oppe ved at det settes noe fysisk foran som skal holde døren   igjen.
– Påse at terskel er fri for fremmedlegemer som småstein, grus etc.
– Heisene må ikke overbelastes

Dersom du flytter kan du ta kontakt med styret for utlån av heisnøkkel som låser dørene.

Står heisen, meld fra til styret og benytt heisen i den andre oppgangen i mellomtiden.

Står du eller noen andre fast i heisen, trykk på alarmknappen og du vil komme i kontakt med alarmsentral.