I tilfelle innbrudd og tyveri fra bod eller leilighet, anmeld forholdet til politiet. Enkel anmeldelse kan leveres digitalt på politiets nettside.

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til styret og forsøk å sikre døren etter beste evne. Eventuelle gjenstander som er stjålet dekkes av din innboforsikring. Ta derfor raskt kontakt med ditt forsikringsselskap.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om

  • Å ha oversikt over dine nøkkelbrikker. Mister du en nøkkelbrikke, sender du e-post til bestilling@lillohoyden2.no med info om gjenværende brikker, slik at de som er tapt slettes raskest mulig og blir ubrukelig.
  • Slett delte digitale nøkler når det ikke lenger er behov (eks. gi tidsbegrenset tilgang til håndverkere).
  • Å påse at inngangsdørene holdes lukket og går i lås
  • Å ikke åpne for ukjente som ringer på dørcalling
  • Å være oppmerksom på biler som står utenfor garasjeporten og venter på å kjøre inn, samt gjerne snakke med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er