Sameiet ønsker at inngangspartiet fremstår ryddig og representativt og at alle postkassene har lik merking innenfor rammen i postkassen.

Benytt malene for postkasseskilt nedenfor. Det er seksjonseierens ansvar at dette gjøres, det gjelder også dersom seksjonen leies ut.

Postkasseskilt flere navn
Postkasseskilt en linje

Slik bør det se ut, ta også med seksjonsnummer og bolignummer: