Dersom du ønsker å leie ut leiligheten din, står du fritt til å gjøre dette uten nærmere godkjenning. Av hensyn til sikkerhet er det imidlertid svært viktig at styret til en hver tid kjenner til hvem som bor i den enkelte seksjon. Styret skal varsles om navn på leietaker og antall personer, samt kontaktinfo på leietaker. Melding sendes til lillohoyden6@gmail.com og forretningsfører usbl@usbl.no uten opphold. Dette er fastsatt i vedtektenes §3.

Meldingen skal også inneholde en bekreftelse på at leietaker er kjent gjort med vedtekter og husordensregler. Det er seksjonseiers plikt å informere leietaker om husordensregler og vedtekter. Seksjonseier vil holdes ansvarlig ved brudd på reglene, det være seg klager på ro og orden eller forsøpling.

For å sikre et godt og trygt bomiljø vil styret oppfordre alle seksjonseiere å innhente referanser på eventuelle leieboere før de inngår leieavtale.

Styret forholder seg kun til seksjonseiere, både økonomisk og ansvarsmessig. Det samme gjelder kommunikasjon som gjelder alle forhold som gjelder boligseksjonen.