Dersom du ønsker å leie ut leiligheten din, står du fritt til å gjøre dette uten nærmere godkjenning. Av hensyn til sikkerhet er det imidlertid svært viktig at styret til en hver tid kkjenner til hvem som bor i den enkelte seksjon. Styret skal varsles om navn på leietaker og antall personer, samt kontaktinfo. Melding sendes til lillohoyden6@gmail.com og forretningsfører usbl@usbl.no uten opphold. Dette er også fastsatt i vedtektenes §3.

For å sikre et godt og trygt bomiljø vil styret oppfordre alle seksjonseiere å innhente referanser på eventuelle leieboere før de inngår leieavtale.

Minner om at det er seksjonseiers plikt å informere leietaker om husordensregler og vedtekter. Seksjonseier vil holdes ansvarlig ved brudd på reglene, det være seg klager på ro og orden eller forsøpling.

Styret forholder seg kun til seksjonseiere, både økonomisk og ansvarsmessig.