Utleie av leilighet

Dersom du ønsker å leie ut leiligheten din, står du fritt til å gjøre dette uten nærmere godkjenning. Styret skal imidlertid varsles om navn på leietaker og antall personer, samt kontaktinfo. Melding sendes til lillohoyden6@gmail.com uten opphold.

For å sikre et godt og trygt bomiljø vil styret oppfordre alle seksjonseiere å innhente referanser på eventuelle leieboere før de inngår leieavtale.

Minner om at det er seksjonseiers plikt å informere leietaker om husordensregler og vedtekter. Seksjonseier vil holdes ansvarlig ved brudd på disse.