Det er sentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinning i blokken. Ventilasjonsaggregatet gjenvinner inntil 70-90% av varmen fra leilighetene ved at det krysser inne- og uteluft i en varmeveklser.

Anlegget er innregulert i forkant av overtakelse fra utbygger. Ventiler på vegger og tak gir tilluft og avtrekk.

Ventilatorhette på kjøkkenet er en del av ventilasjonsanlegget. Dersom du ønsker å bytte ut denne, må det benyttes produkter som passer til anlegg med balansert ventilasjon. Montering av kjøkkenvifte med motor er ikke tillatt og vil kunne skape ubalanse i ventilasjonssystemet i hele bygget, samt at det kan sive matlukt til andre leiligheter.

Hver enkelt beboer må passe på å rengjøre overflatene på tillufts- og avtrekksventilene, samt å vaske fettfilteret på kjøkkenhetten.
Dersom du opplever at det er lite avtrekk på kjøkkenet,  kan det være at spjeldet som regulerer luftmengden har satt seg fast. Løsningen på dette er å vaske grundig med såpe og vann som løser opp fett.

Styret får av og til henvendelse om lukt i leilighetene. Det kan være mange grunnet til vond lukt i leiligheten. Noen typiske årsaker kan være:

  • Vond lukt utenfra. Dersom vindu/dører står åpne, vil et undertrykk i leiligheten trekke luft utenfra inn i leiligheten. Dersom naboen røyker, griller eller annet, så vil mye av denne lukten komme inn i din leilighet ettersom luften «suges» inn i leiligheten din.
  • Vond lukt fra inntaket til ventilasjonsanlegget. Hver oppgang har sitt eget ventilasjonsanlegg med et luftinntak plassert på ulike steder. Dersom det er noe som gir vond lukt i nærheten av dette inntaket, vil denne lukten føres videre inn i leilighetene som tilhører det ventilasjonsanlegget. Opplever du konstant eller hyppig vond lukt som ikke kan ha andre kilder; ta kontakt med styret, slik at vi kan forsøke å kartlegge hvor lukten kommer fra.
  • Vond lukt fra andre leiligheter. Luften som går ut av leiligheten og luften som kommer inn blandes aldri. Det betyr at lukt fra naboleiligheten ikke skal kunne komme inn i din leilighet. Unntaket er hvis en av dine naboer har ulovlig installert ventilator med innebygget motor på kjøkkenet. Dette er strengt forbudt i sameiet og får store konsekvenser for ventilasjonsanlegget. 
  • Lukt innenfra leiligheten. Bortsett fra det helt åpenbare kildene til luft i leiligheten er de mest vanlige at vannlåser ikke er vedlikeholdt tilstrekkelig. Dette kan være sluket i dusjen (som jevnlig skal rengjøres) og sluk på vask på bad og kjøkken.