Ventilasjon

Det er sentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinning i blokken. Ventilasjonsaggregatet gjenvinner inntil 70-90% av varmen fra leilighetene ved at det krysser inne- og uteluft i en varmeveklser.

Anlegget er innregulert i forkant av overtakelse. Ventiler på vegger og tak gir tilluft og avtrekk.

Ventilatorhette på kjøkkenet er en del av ventilasjonsanlegget. Dersom du ønsker å bytte ut denne, må det benyttes produkter som passer til anlegg med balansert ventilasjon. Montering av kjøkkenvifte med motor er ikke tillatt og vil kunne skape ubalanse i ventilasjonssystemet i hele bygget, samt at det kan sive matlukt til andre leiligheter.

Hver enkelt beboer må passe på å rengjøre overflatene på tillufts- og avtrekksventilene, samt å vaske fettfilteret på kjøkkenhetten.