Det er sentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinning i blokken. Ventilasjonsaggregatet gjenvinner inntil 70-90% av varmen fra leilighetene ved at det krysser inne- og uteluft i en varmeveklser.

Anlegget er innregulert i forkant av overtakelse fra utbygger. Ventiler på vegger og tak gir tilluft og avtrekk.

Ventilatorhette på kjøkkenet er en del av ventilasjonsanlegget. Dersom du ønsker å bytte ut denne, må det benyttes produkter som passer til anlegg med balansert ventilasjon. Spør etter dette i butikken. Montering av kjøkkenvifte med motor er ikke tillatt og vil kunne skape ubalanse i ventilasjonssystemet i hele bygget, samt at det kan sive matlukt til andre leiligheter. Det understrekes at brudd på dette vil medføre erstatningsansvar for utbedring av skader på felles ventilasjonssystem.

Hver enkelt beboer må passe på å rengjøre overflatene på tillufts- og avtrekksventilene, samt å vaske fettfilteret på kjøkkenhetten. Dersom du opplever at det er lite avtrekk på kjøkkenet,  kan det være at spjeldet som regulerer luftmengden har satt seg fast. Løsningen på dette er å vaske grundig med såpe og vann som løser opp fett.

Styret får av og til henvendelse om lukt i leilighetene. Det kan være mange grunnet til vond lukt i leiligheten. Noen typiske årsaker kan være:

  • Vond lukt utenfra. Dersom vindu/dører står åpne, vil et undertrykk i leiligheten trekke luft utenfra inn i leiligheten. Dersom naboen røyker, griller eller annet, så vil mye av denne lukten komme inn i din leilighet ettersom luften «suges» inn i leiligheten din.
  • Vond lukt fra inntaket til ventilasjonsanlegget. Hver oppgang har sitt eget ventilasjonsanlegg med et luftinntak plassert på ulike steder. Dersom det er noe som gir vond lukt i nærheten av dette inntaket, vil denne lukten føres videre inn i leilighetene som tilhører det ventilasjonsanlegget. Opplever du konstant eller hyppig vond lukt som ikke kan ha andre kilder; ta kontakt med styret, slik at vi kan forsøke å kartlegge hvor lukten kommer fra.
  • Vond lukt fra andre leiligheter. Luften som går ut av leiligheten og luften som kommer inn blandes aldri. Det betyr at lukt fra naboleiligheten ikke skal kunne komme inn i din leilighet. Unntaket er hvis en av dine naboer har ulovlig installert ventilator med innebygget motor på kjøkkenet. Dette er strengt forbudt i sameiet og får store konsekvenser for ventilasjonsanlegget. 
  • Lukt innenfra leiligheten. Bortsett fra det helt åpenbare kildene til luft i leiligheten er de mest vanlige at vannlåser ikke er vedlikeholdt tilstrekkelig. Dette kan være sluket i dusjen (som jevnlig skal rengjøres) og sluk på vask på bad og kjøkken.