Lillohøyden 6 sameie består av 89 boligseksjoner beliggende i Fernanda Nissens gate 6A og 6B. Eiendommen ble oppført i 2015.

Kontaktinformasjon / e-post: lillohoyden6@gmail.com

Generell informasjon:
Foretaksnavn: Lillohøyden 6 Sameie
Org nummer: 915 899 897
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Stiftelsesdato: 25.11.2014
Gårds- og bruksnummer: Gnr. 77, bnr. 411 i Oslo kommune
Antall seksjoner: 89 boligseksjoner
Første overtagelse fra utbygger: 31.8.2015

Fakturaadresse:
Lillohøyden 6 sameie
915899897
Postboks 2740
7439 TRONDHEIM

Fakturaer kan også sendes elektronisk til faktura@usbl.no

EHF:
Org.nr: 915 899 897

Fakturaer merkes med: 1253

Forretningsadresse:
Lillohøyden 6 Sameie
v/Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS
Pb. 384
8001 BODØ

Forsikring:
Forsikringsselskap: Gjensidige Forsikring ASA
Polisenr : 84806858
Dette er sameiets bygningsforsikring og omfatter ikke innbo og løsøre i den enkelte seksjon.

Forretningsfører: 
Boligbyggelaget Usbl
v/ Kristian Einarsen Benno
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
Tlf. 22 98 38 00

E-post: usbl@usbl.no

Revisor:
KPMG AS
Sørkedalsveien 6
0306 Oslo

Personvernerklæring:
For personopplysninger vi behandler og hvordan de behandles, se Personvernerklæring Lillohøyden 6 sameie